Inoxiu BH, čija je osnovna djelatnost distribucija inoxa, djeluje pod tim nazivom od 2012. godine. Razvilo se kao samostalno preduzeće iz matičnog preduzeća Mibra d.o.o. pod čijim je imenom te u sklopu širokog spektra njihovog proizvodnog programa djelovala u Sloveniji već dugi niz godina. Slijedeći stalna kretanja na tržištima, prilagođavali smo i usavršavali tehnologiju te ubrzo počeli suradnju sa slovenskim, austrijskim i italijanskim i naravno bosansko-hercegovačkim partnerima.
Sa razvijanjem te suradnje, javila se potreba za samostalnim djelovanjem, te smo tako istupili kao distributer inoxa na prostoru BiH. Zbog ranije orijentacije na izvoz u EU naš proizvodni proces i tehnologija je prilagođavan najvišim zahtjevima i standardima.
Dodamo li tome stručnost i učinkovitost naših djelatnika koji kao dobro uigrani tim kvalitetno rješavaju sve radne izazove i koji se iz dana u dan usavršavaju u svom znanju i vještinama, dobijemo uspješno preduzeće i pouzdanog partnera svakome ko traži kvalitet, uslužnost, stručnost i učinkovitost.
INOXIU BH – a part of Mibra group